Nivskarn Kurdax

          Nivskar


 
 
 
 

 
 
 
 
Ferhad Naasan
 
Bixwne
         
 
 
 
Mihemed Hemkoer
 
Bixwne
       
 
 
 
Nivskar Kurdax Dr-Fexr Ebdo
 
Bixwne
        
 
 
 
 
Bixwne
 
 
 
Şaban Beravi
 
Bixwne   
         
 
 
 
 
Bixwne  
       
 
 
 
 
Bixwne 
        
 
 
 
Mistafa mecid
 
Bixwne
 
 
 
Nivskarn Kurdax
 
 
             
 
 
 
 
Merwan Berekat
       
 
 
 
 
Bixwne 
        
 
 
 
selah opmer
 
Bixwne

 
 
 
 

 
 

 
 

                    

 
 
 
                   Delal-Henan Law Evd şer                      Newroza we prozb                                 Dewrş  Bav Seleh

 
 

                    
 

Jindires youtube

 

 Hunera kurdax  فلكلور كرداغ-

 

jindires twitter @jindiresefrin

 

 
 
 
 

موقع جندريس كوم  جميع  2017

 
 
 

  1  2

 

  Jindires youtube Deng u reng ay kurmnc   2006-2017